Επικοινωνία

Τηλέφωνο: +357 99550297 (Ναταλία Ρεγγίνου)
+357 99570736 (Νέικα Ρεγγίνου)
Φαξ: +357 22765996
Email: info@kalina.com.cy
Χάρτης: Kalina Complex